El projecte

Aquest repositori de material sobre les lectures prescriptives de modalitat, especialment dirigit al professorat, ha estat realitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili, en el marc de la col·laboració per a la potenciació de la Literatura Catalana al Batxillerat entre el Departament de Filologia Catalana de la URV, els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de Tarragona i de les Terres de l’Ebre -tant pel que fa als especialistes LIC com al professorat d’Instituts- i l’ICE de la URV.

Aquesta col·laboració, per al curs 2017-2018, es concreta en:

  • la realització d’unes jornades específiques a Tarragona i a Tortosa -especialment dirigides a l’alumnat
  • la creació del Grup de Treball de Potenciació de la Literatura Catalana -obert a professorat d’Institut
  • la publicació d’aquest repositori
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close